När sker konferenser?

De flesta företag väljer dock oftast att ha konferenser under samma tidsperioder, vilka oftast är maj månad samt september månad. Dessa perioder ses ofta som starten på arbetsåret samt slutet på arbetsåret, på grund av att många anställda går på semester under sommarperioden. September blir då tiden för att samla på sig nya idéer och inspiration för det kommande arbetsåret och projekten som ska göras, och maj blir ofta en sammanfattning av året som gått och handlar då om hur arbetsåret har gått. Ska man boka konferenslokaler under dessa perioder kan det bli stressigt och hetsigt.

De flesta väljer även att ha konferenser på utsatta dagar under arbetsveckan, och statistiken visar att konferenser oftast sker på tisdagar samt torsdagar. Att bryta det mönstret kan ha enorma fördelar och visa positiva resultat, bland annat kan det bli enklare att hitta en passande lokal/aktivitet för konferensen då trycket inte är lika högt från andra företag.

Hösten är specifikt känd som mötesperioden då många företag lägger sin plan för året och gärna vill inspirera sina medarbetare att tänka i rätt banor för att uppnå företagets mål. Under hösten är även de flesta utvilade efter en lång ledighet och känner sig manade att få uppgifter gjorda.

Taktiken finns även bakom valet av veckodag för konferensen. Måndagar är ofta dagar då de anställda är trötta efter helgen som varit, samt att de har en del arbete att ta tag i som legat kvar under helgen. En tisdag är därför en utmärkt dag då många vill ha en paus från kontoret och gärna vill mingla med andra kollegor och byta idéer. Fredag är också en dag då de flesta längtar efter ledighet efter en lång arbetsvecka, och kanske inte är särskilt kapabla till att fokusera under en lång konferens där det blir rätt mycket information och föreläsningar. Detta gör att fredagen helst undviks för konferenser.

Dock finns det fördelar med att ha konferenser under andra dagar än de i mitten av veckan under hösten. Beroende på bransch så kan det ha stora fördelar att fokusera på information och nöje av konferens under vintern eller även under sommaren. Det kan exempelvis inspirera till ett högre fokus under perioden då företaget har som flest kunder. Hotell och restaurang är exempel på sådana branscher.

Lämna ett svar