Digitala konferenser

På senare tid har det blivit allt viktigare för företag att följa med i den digitala utvecklingen. Detta eftersom att allt fler kunder efterfrågar ett alternativt sätt att komma i kontakt med företag på. Det har även blivit allt vanligare att arrangera både konferenser och event online. Anledningen till detta är att betydligt fler kan deltaga utan att behöva lämna hemmet eller arbetsplatsen. När man som företag arrangerar ett event online finns det dock en del saker som man måste ta hänsyn till och tänka på. Exempelvis måste man fokusera på det visuella så att deltagaren inte tappar intresset.

Planera upplägget

När man som företag ska arrangera ett event är det viktigt att planera upplägget innan. Exempelvis kan det vara bra att i förtid bestämma sig för vilken målgrupp eventet ska rikta sig till. Eftersom det är allt fler företag som fokuserar på digitalisering är det viktigt att ha en strategi som urskiljer ens egna företag från mängden. Som tur är finns det också företag som kan hjälpa till med anpassningen till digitaliseringen och innovativa lösningar. På så sätt behöver man som företagsägare inte känna sig utanför i sammanhanget.

Prova tekniken

Att hålla en konferens online innebär också att man måste använda sig av någon typ av teknik. Vanligtvis innebär detta att man har ett program som används för att skicka ut inbjudningar via E-post, eller att deltagare kan registrera sig via Linkedin exempelvis. Genom att använda denna typ av program går det också att ange sig själv som paneldeltagare eller värd av konferensen. I sin tur kan värden hantera de olika funktionerna under konferensen. Det är exempelvis väldigt viktigt att kunna stäng av andras mikrofoner. Det är nämligen vanligt att folk glömmer stänga av sina mikrofoner när de kommer in i samtalet.

Om man har deltagare som ska hålla i ett föredrag under konferensen kan det också vara bra att ha en genomgång med dem innan konferensen startar. Det kan exempelvis handla om att man loggar in 30 minuter innan konferensen startar för att kolla så att tekniken fungerar ordentligt.

Lämna ett svar