Märkliga konferenser: Lincoln-imitatörernas årliga konferens

Konferenser kan visserligen bjuda både på roliga möten och inspiration, i de flesta fall är de dock tämligen ordinära affärer (om du hör till dem som inte ser fram emot den årliga konferensen på ditt företag kan du ju glädja dig åt att den nu förmodligen är inställd). Det finns dock gott om människor runtom i världen som har udda intressen eller väldigt annorlunda jobb och de samlar sig förstås också ibland till konferenser. En sådan udda konferens är de amerikanska Lincoln-imitatörernas årliga konferens.

Hur Lincoln-imitatörer generellt sett sköter sina personliga finanser har jag förstås ingen aning om. Jag vet däremot att de, liksom ditt företag, skulle kunna ha stor nytta av tjänsterna som erbjuds av Fakturino. Hos Fakturino kan du nämligen hitta och jämföra mellan olika former av företagsfinansiering. Om du vill hitta exempelvis företagslånet som är mest gynnsamt för ditt företag är Fakturino tjänsten för dig.

Association of Lincoln Presenters är en sammanslutning av män som spenderar delar av sina liv med att imitera USA:s forne president Abraham Lincoln. Organisationen startades i början av 1990-talet när Dan Bassuk, som själv imiterade Lincoln, i ett sammanhang mötte ett par utklädda till Lincoln och dennes fru Mary Lincoln. År 1997 hade organisationen vuxit till att omfatta 100 Lincoln-imitatörer! Med en så pass stor organisation säger det sig självt att man behöver ha regelbundna konferenser.

Lämna ett svar