Förbättra sammanhållningen på jobbet

Många arbetsplatser lider av dålig sammanhållning och brist på laganda i arbetslaget. Det kan bero på många saker, men för att komma tillrätta med problemet kan man bland annat anordna event eller gå på konferens.

Dålig stämning? Piffa upp med en tillställning

Ibland kan dålig stämning på en arbetsplats sitta i väggarna och vara mycket svår att bli av med. Om du precis har tagit över en arbetsplats som ny chef kan det vara svårt för dig att veta exakt vad problemet är. Men till att börja med kan du ta tempen på arbetslaget genom att anordna event eller konferenser. När du träffar anställda utanför den ordinarie arbetsplatsen får du se en annan sida av folk. Det kan också vara bra för arbetslaget att göra något tillsammans som inte är förknippat med arbete och i en annan miljö. Det kan lösa upp ingrodda beteendemönster eller sudda ut rollerna som anställda annars har en tendens att hamna i. Den typen av snabba lösningar är sällan supereffektiva, dock kan det öppna upp en glipa i järnridån och ge en möjlighet till förändring som sedan kan vara värd att spinna vidare på.

Satsa på personalen – anlita en HR-chef

Att jobba långsiktigt med personalen är viktigt för att komma tillrätta med eventuella problem inom arbetslaget. Genom att anlita en HR-chef kan man skapa en bra och långsiktig grund för en bättre arbetsplats för alla. Använd dig av interim HR för att hitta och anlita en passande HR-chef för uppdraget. Beroende på din bransch bör du hitta en passande HR-chef som vet vad just din bransch behöver, vilket är extra viktigt om branschen har specifika behov eller har ett arbetssätt som kräver specialkompetens. Men lämna inte över hela ansvaret på HR chefen, se till att du också har insikt i vad som krävs för att åtgärda dålig laganda på din arbetsplats.

Lämna ett svar