Klimathänsyn

Vår planet lider av stora problem i samband med att miljön exploateras och vi går mot en mycket osäker framtid. Allt fler stora företag och anläggningar lägger stor fokus på att skapa lokaler med hänsyn till miljön och satsar stort på att minska klimatavtrycket. Både företag samt deras anställda blir allt mer måna om klimatpåverkan och hur de kan bidra på bästa sätt för att minska klimatavtrycket.

Ansvaret för klimatfrågan tas på allt större allvar och konferensvärlden är mycket måna om denna positiva trend. För att lyckas med en klimatsmart konferens är det inte bara maten och råvarorna som används som ska vara närodlade, ekologiska och vegetariska. Även lokalerna ska byggas på ett klimatsmart sätt utan att belasta miljön. Källsortering samt belysning är två stora moment som lätt kan anpassas och ombestyras för att bli skonsammare mot miljön. Även städning och renhållning kan ändras om och få nya rutiner som tar hänsyn till miljön.

Konferensen blir den nya klimatsmarta mötesplatsen som kan avnjutas utan att skada miljön runtom. Den behöver inte heller ligga långt ute på landet för att ses som klimatvänlig, då det nu finns alternativ inne i centrala storstaden som erbjuder denna positiva trend.

Lämna ett svar