Lär känna nya medarbetare på konferens

För att se till att det alltid finns tillräckligt med personal vid exempelvis arbetstoppar och föräldraledighet är det klokt att anlita bemanningsföretag som kan erbjuda kompetent och kunnig personal. När de nya medarbetarna börjat jobba på företaget behöver de introduceras i rutinerna men det är också viktigt att personalen lär känna varandra.

Genom att anlita ett pålitligt Rekryteringsföretag som Bravura kan du hitta nya talangfulla medarbetare. Bravura hyr ut personal inom Business Administration, IT, Tech, Sales och Customer Support. Här får du ett högt engagemang och hjälp med att hitta rätt kompetens så att du kan fokusera på företagets kärnverksamhet.

Konferenser bra för samarbetet

Att åka på konferens stärker företagets sammanhållning och låter de anställda lära sig nya koncept och dela idéer med varandra och andra företag i samma bransch. Under coronapandemin har det också blivit allt mer vanligt med digitala konferenser, där virtual reality och augmented reality kan användas för att låta medarbetare inom samma bransch mötas även om de befinner sig på distans.

Digitala konferenser blir allt mer avancerade och låter nya medarbetare få mer kunskap kring branschen och knyta nya kontakter. Under coronapandemin har många konferenser ställts in globalt sett. Google ställde exempelvis in den fysiska delen av sin utvecklarkonferens I/O, men valde att utveckla Google I/O på andra sätt för att kunna fortsätta hålla ihop utvecklargruppen. Som företagare kan du också anordna mindre konferenser och events själv för att introducera nya medarbetare för resten av arbetsgruppen, exempelvis nya konsulter som har tillkommit via rekryteringsföretag.

Det finns ett ökande behov för mötesplatser vad gäller olika kategorier av anställda som tidigare har varit underrepresenterade i sin bransch. Till dessa hör till exempel kvinnor som arbetar inom IT och teknik. Konferenser som Women in Tech säljer snabbt slut på biljetter och inspirerar många kvinnor att arbeta inom dessa branscher där de sedan länge varit alltför fåtaliga.

Lämna ett svar